o. Vincent Breynaert

Dyrektor krajowej Służby ds. Ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Intervenants