JEAN-MARC SAUVÉ

Jean-Marc Sauvé, mąż stanu, ma za sobą długą karierę we francuskiej administracji państwowej. Przez 11 lat pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Rządu, zanim został mianowany szefem Rady Stanu w latach 2006-2018. Po przejściu na emeryturę zgodził się przewodniczyć Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele, na prośbę Konferencji Episkopatu Francji i Konferencji Przywódców Religijnych, która w …

BRAT ALOJZY z TAIZÉ

Pochodzący z Niemiec brat Alojzy poznał francuską Wspólnotę z Taizé w bardzo młodym wieku. Do Wspólnoty wstąpił w wieku 20 lat, a kilka lat później związał się z nią na całe życie. Jako brat spędzał wiele czasu na słuchaniu młodych ludzi, a także podróżował po Europie Centralnej w okresie istnienia Muru Berlińskiego, aby wspierać tamtejszych …