BRAT ALOJZY z TAIZÉ

Pochodzący z Niemiec brat Alojzy poznał francuską Wspólnotę z Taizé w bardzo młodym wieku. Do Wspólnoty wstąpił w wieku 20 lat, a kilka lat później związał się z nią na całe życie. Jako brat spędzał wiele czasu na słuchaniu młodych ludzi, a także podróżował po Europie Centralnej w okresie istnienia Muru Berlińskiego, aby wspierać tamtejszych chrześcijan. W 2005 r. został przeorem wspólnoty i prowadzi ją w dialogu ekumenicznym, spotykając się z patriarchami prawosławnymi, oraz w służbie najbardziej potrzebującym, odwiedzając braci na całym świecie. Świadectwo ducha miłosierdzia w służbie Kościoła.

© Welcome To Paradise 2024