FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY

François-Xavier Bellamy jest profesorem nadzwyczajnym filozofii, który od wielu lat jest zaangażowany w życie społeczne. W latach 2008-2019 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wersalu. W 2019 r. prowadził listę partii republikańskiej w wyborach europejskich i od tego czasu jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest autorem kilku książek, m.in. „Les déshérités” (2014) i „Demeure” (2018).

© Welcome To Paradise 2023