JEAN-MARC SAUVÉ

Jean-Marc Sauvé, mąż stanu, ma za sobą długą karierę we francuskiej administracji państwowej. Przez 11 lat pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Rządu, zanim został mianowany szefem Rady Stanu w latach 2006-2018. Po przejściu na emeryturę zgodził się przewodniczyć Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele, na prośbę Konferencji Episkopatu Francji i Konferencji Przywódców Religijnych, która w październiku 2021 r. przedstawiła swój raport.

© Welcome To Paradise 2024