SÉBASTIEN MAILLARD

Sébastien Maillard przez wiele lat był dziennikarzem czasopisma „La Croix”, zwłaszcza jako stały korespondent w Brukseli, a następnie w Rzymie. Obecnie jest przewodniczącym proeuropejskiego ośrodka analitycznego Jacques Delors.

© Welcome To Paradise 2024