KIM JESTEŚMY?

KIM JESTEŚMY?

MISJA MŁODYCH

9R8A2009

Misja Młodych jest propozycją Wspólnoty Chemin Neuf dla młodych ludzi
w wieku od 18 do 30 lat. Jest obecna w wielu krajach i organizuje w ciągu roku inicjatywy formacyjne: weekendy, rekolekcje, szkolenia
i wieczory uwielbienia. Towarzyszy młodym ludziom przez kilka lat, pomagając im wzrastać w osobistej relacji z Chrystusem.

NEXT STEP

2021.08.02-NextStep_web-32

We wszystkich dziedzinach życia otrzymujesz powołanie do pokonywania kolejnych barier: na studiach, w rodzinie, z przyjaciółmi i w pracy – zawsze możesz zrobić coś więcej. Każdy z nas jest na innym etapie życia, porusza się w swoim rytmie, potrzebuje własnej ścieżki.

9R8A2009

MISJA MŁODYCH

Misja Młodych jest propozycją Wspólnoty Chemin Neuf dla młodych ludzi
w wieku od 18 do 30 lat. Jest obecna w wielu krajach i organizuje w ciągu roku inicjatywy formacyjne: weekendy, rekolekcje, szkolenia
i wieczory uwielbienia. Towarzyszy młodym ludziom przez kilka lat, pomagając im wzrastać w osobistej relacji z Chrystusem.

NEXT STEP

We wszystkich dziedzinach życia otrzymujesz powołanie do pokonywania kolejnych barier: na studiach, w rodzinie, z przyjaciółmi i w pracy – zawsze możesz zrobić coś więcej. Każdy z nas jest na innym etapie życia, porusza się w swoim rytmie, potrzebuje własnej ścieżki.

2021.08.02-NextStep_web-32

NASZA WIZJA

P1390570

Wierzymy, że w spotkaniu z Bogiem liczy się każdy krok. Jego miłość może zmienić nasze życie. Next Step to wiara i styl życia. Chodzi o to, by przygotować młodzież do zmieniania świata na lepsze.

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF

3N4A0853

Wspólnota Chemin Neuf została utworzona przez grupę modlitewną w 1973 r. w Lyonie (Francja) i jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Obecnie liczy prawie 3000 członków w około trzydziestu krajach. Małżeństwa, rodziny, siostry i bracia wybrali przygodę życia wspólnotowego, idąc śladami Chrystusa ubogiego i pokornego, aby jego wzorem powierzyć swoje życie służbie Kościołowi i światu.

P1390570

NASZA WIZJA

Wierzymy, że w spotkaniu z Bogiem liczy się każdy krok. Jego miłość może zmienić nasze życie. Next Step to wiara i styl życia. Chodzi o to, by przygotować młodzież do zmieniania świata na lepsze.

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF

Wspólnota Chemin Neuf została utworzona przez grupę modlitewną w 1973 r. w Lyonie (Francja) i jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Obecnie liczy prawie 3000 członków w około trzydziestu krajach. Małżeństwa, rodziny, siostry i bracia wybrali przygodę życia wspólnotowego, idąc śladami Chrystusa ubogiego i pokornego, aby jego wzorem powierzyć swoje życie służbie Kościołowi i światu.

3N4A0853

NASZE WARTOŚCI

Bóg stworzył wszystko z miłości. W ten sam sposób wszystko, co robimy, chcemy robić z miłości, w Jezusie.

Nie ma dla nas większej radości niż wspólne dzielenie się doświadczeniami działania Boga w naszym życiu. „Miłujcie się wzajemnie”
– to nasza definicja Kościoła, który chcemy budować każdego dnia.

Śpiew, dziękczynienie i stawianie Boga w centrum jest podstawą do przeżywania każdego dnia jako synowie i córki Boga.

Duch Święty jest odpowiedzią na problemy dzisiejszych czasów. Dlaczego mamy działać tylko naszymi ludzkimi siłami,
skoro możemy działać z mocą Boga?

Chcemy pomóc każdemu przeżywać swoją wiarę jako osobistą, żywą i codzienną relację z Bogiem.

Miłość Boża jest skarbem, który wzrasta, gdy się nim dzielimy. Włożyliśmy całą naszą kreatywność, aby podzielić się tym skarbem.

Tak jak Jezus objawił swoją władzę w służbie, tak i my chcemy żyć chrześcijańskim życiem w dawaniu siebie,
zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Nie chcemy robić ani za dużo, ani za mało. Zdrowe życie z Bogiem jest dla nas nieustannym wzrastaniem w wierze.

NASZE WARTOŚCI

Bóg stworzył wszystko z miłości. W ten sam sposób wszystko, co robimy, chcemy robić z miłości, w Jezusie.

Nie ma dla nas większej radości niż wspólne dzielenie się doświadczeniami działania Boga w naszym życiu. „Miłujcie się wzajemnie”
– to nasza definicja Kościoła, który chcemy budować każdego dnia.

Śpiew, dziękczynienie i stawianie Boga w centrum jest podstawą do przeżywania każdego dnia jako synowie i córki Boga.

Duch Święty jest odpowiedzią na problemy dzisiejszych czasów. Dlaczego mamy działać tylko naszymi ludzkimi siłami,
skoro możemy działać z mocą Boga?

Chcemy pomóc każdemu przeżywać swoją wiarę jako osobistą, żywą i codzienną relację z Bogiem.

Miłość Boża jest skarbem, który wzrasta, gdy się nim dzielimy. Włożyliśmy całą naszą kreatywność, aby podzielić się tym skarbem.

Tak jak Jezus objawił swoją władzę w służbie, tak i my chcemy żyć chrześcijańskim życiem w dawaniu siebie,
zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Nie chcemy robić ani za dużo, ani za mało. Zdrowe życie z Bogiem jest dla nas nieustannym wzrastaniem w wierze.

CONTACT   

REGISTER

CONTACT US

REGISTER

© Welcome To Paradise 2023