MOBILIZACJA

Koordynator

Koordynowanie działań regionalnego zespołu mobilizacyjnego, organizowanie spotkań, których celem jest zachęcanie do udziału w Festiwalu.

Ambasador

Promowanie idei Festiwalu w swoim regionie, mieście, uczelni lub wśród przyjaciół oraz zachęcanie do udziału
w Festiwalu.

MOBILIZACJA

SEMAINE 4

Kordynator

Koordynowanie działań regionalnego zespołu mobilizacyjnego, organizowanie spotkań, których celem jest zachęcanie do udziału w Festiwalu.

Ambasador

Promowanie idei Festiwalu w swoim regionie, mieście, uczelni lub wśród przyjaciół oraz zachęcanie do udziału
w Festiwalu.

INFRA

Kierowca

Operowanie wózkami widłowymi i samochodami ciężarowymi na terenie budowy infrastruktury.

Monter

Udział w pracach zespołu sprzętowego (montaż namiotów, budowa sceny itp.).

INFRASTRUKTURA

Kierowca

Operowanie wózkami widłowymi i samochodami ciężarowymi na terenie budowy infrastruktury.

Monter

Udział w pracach zespołu sprzętowego (montaż namiotów, budowa sceny itp.).

DŹWIĘK - ŚWIATŁO

Dźwiękowiec

Uczestniczenie
w Festiwalu poprzez zarządzanie systemem nagłośnienia  w czasie wieczorów uwielbienia, animacji, pokazów).

Oświetleniowiec

Zarządzanie oświetleniem na poszczególnych scenach Festiwalu (scena główna,
scena warsztatowa).

ŚWIATŁO DŹWIĘK

Dźwiękowiec

Uczestniczenie
w Festiwalu poprzez zarządzanie systemem nagłośnienia w czasie wieczorów uwielbienia, animacji, pokazów).

Oświetleniowiec

Zarządzanie oświetleniem
na poszczególnych scenach Festiwalu (scena główna,
scena warsztatowa).

Kuchnia

Pomoc kuchenna

Przygotowywanie jedzenia dla uczestników Festiwalu
oraz pomoc w codziennym wydawaniu posiłków.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami żywności na potrzeby Festiwalu oraz pomoc w przygotowywaniu odpowiednich ilości produktów na każdy dzień.

KUCHNIA

Pomoc kuchenna

Przygotowywanie
w wesołej atmosferze jedzenia dla uczestników Festiwalu oraz pomoc
w codziennym wydawaniu posiłków.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami żywności na potrzeby Festiwalu oraz pomoc w przygotowywaniu odpowiednich ilości produktów na każdy dzień.

KAWACO (BAR)

Serwis

Serwowanie napojów
i przekąsek w wieczornym barze festiwalowym.

Animacja

Animowanie czasu
w barze festiwalowym poprzez organizowanie zabaw muzyczno-tanecznych,
aby atmosfera była jak najlepsza.

KAWACO (BAR)

Serwis

Serwowanie napojów
i przekąsek
w wieczornym barze festiwalowym.

Animacja

Animowanie czasu
w barze festiwalowym poprzez organizowanie zabaw muzyczno-tanecznych,
aby atmosfera była jak najlepsza.

KWATEROWANIE I RECEPCJA

Gospodarz domu

Zarządzanie wszystkimi praktycznymi aspektami funkcjonowania uczestników Festiwalu (zamawianie produktów do przygotowywania posiłków i dbanie
o dostępność środków higienicznych).

Rejestracja uczestników

Przyjmowanie uczestników
i opieka nad nimi na początku,
w trakcie i na końcu Festiwalu,
tak aby czuli się wspierani przez cały czas pobytu.

SEMAINE 3

KWATEROWANIE I RECEPCJA

SEMAINE 3

Gospodarz domu

Zarządzanie wszystkimi praktycznymi aspektami funkcjonowania uczestników Festiwalu (zamawianie produktów do przygotowywania posiłków
i dbanie
o dostępność środków higienicznych).

Rejestracja uczestników

Przyjmowanie uczestników
i opieka nad nimi na początku,
w trakcie i na końcu Festiwalu,
tak aby czuli się wspierani przez cały czas pobytu.

NAPISZ DO NAS

ZAREJESTRUJ SIĘ

NAPISZ DO NAS

ZAREJESTRUJ SIĘ

© Welcome To Paradise 2024